Iva Matačić

dr.med.dent.

Rođena je 1974. godine u Varaždinu gdje završava osnovnu školu i gimnaziju. Stomatološki fakultet završava u redovnom roku 1999. godine i ubrzo nakon završenog pripravničkog staža, 2002. godine otvara Privatnu ordinaciju dentalne medicine u kojoj radi do danas.

Područja većeg interesa su joj estetska dentalna medicina, fiksna i mobilna protetika s implantologijom te postupak nekirurškog pomlađivanja lica primjenom botox-a i hijaluronskih dermalnih filera. Redovito usavršava svoje teorijsko znanje i kliničko iskustvo na hrvatskim i stranim dentalnim kongresima te prati najnovije trendove u dentalnoj medicini.