Kristina Kamenar

dentalna asistentica

Rođena je 1979. godine u Varaždinu gdje završava osnovnu i srednju medicinsku školu. Maturira 1997. godine i nakon obavljenog pripravničkog staža zapošljava se u Privatnoj ordinaciji dentalne medicine Ive Matačić.

2014. godine postaje članica Hrvatske komore dentalne medicine.