Dijagnostika

Dijagnostika

Primjena višegodišnjeg kliničkog znanja i iskustva omogućava pravovremenu i valjanu dijagnostiku oralnih bolesti u našoj ordinaciji. Suvremeni dijagnostički uređaji, RVG i intraoralna kamera , koje također koristimo kao dijagnostičke metode, upotpunjuju i potvrđuju postavljenu dijagnozu te olakšavaju izradu terapijskog plana.