Oralna kirurgija

Oralna kirurgija

Svi oralno kirurški zahvati u našoj ordinaciji provode se u lokalnoj anesteziji i potpuno su bezbolni. Zbrinjavanje hitnih stanja i ekstrakcije zuba naši su svakodnevni zahvati, a zahtjevnije oralno kirurške zahvate rješavamo u suradnji sa specijalistom oralne kirurgije.