Parodontologija

Parodontologija

Uspostava komunikacije s pacijentom, motivacija i pravilna edukacija o provođenju odgovarajuće oralne higijene temelj su našeg pristupa parodontološkim pacijentima. Naš tim nudi Vam provedbu inicijalne parodontološke terapije, uz redovite kontrolne preglede i praćenje.