Restaurativna dentalna medicina

Restaurativna dentalna medicina

Destruirano tvrdo zubno tkivo nadoknađujemo najsuvremenijim stomatološkim materijalima, što omogućava adekvatno funkcioniranje žvačnog sustava, ali i odgovarajuću estetiku koja zadovoljava kako same pacijente, tako i suvremene zahtjeve u dentalnoj medicini.